Ở Nhà Kiếm Tiền

4 Hệ Thống Trong Doanh Nghiệp Cần Xây Dựng

4 hệ thống trong doanh nghiệp cần phải xây dựng áp dụng cho doanh nghiệp vừa, nhỏ hoặc siêu nhỏ

hệ thống trong doanh nghiệp

Một doanh nghiệp có 4 hệ thống cần phải xây dựng:

 • Hệ thống khách hàng
 • Hệ thống nhân sự
 • Hệ thống sản phẩm
 • và, Hệ thống lõi (dùng mô thức nào để phân phối)

Hệ thống khách hàng cần phải trả lời được 3 câu hỏi sau:

 1. Ai là khách hàng của tôi (định vị rõ chân dung khách hàng) ?
 2. Khách hàng của ai là khách hàng của tôi ?
 3. Khách hàng của khách hàng của ai là khách hàng của tôi ?

Hệ thống nhân sự cần quan tâm tới 4 chủ đề sau:

 1. Đáp ứng được nhu cầu thực tế của nhân sự, ví dụ 3 năm mua được xe, 5 năm mua được nhà
 2. Sự trưởng thành của nhân sự cũng chính là tương lai của công ty
 3. Có thể giúp được bao nhiêu người thành công thì có bấy nhiêu người đi theo bạn
 4. Con người có thể chịu khổ, nhưng không thể không có hi vọng

Hệ thống sản phẩm cần phải thiết kế 4 loại sau

 1. Sản phẩm bán chạy dùng để hút lưu lượng
 2. Sản phẩm quà tặng dùng để tăng sức mạnh bán hàng của sản phẩm chính
 3. Sản phẩm kèm theo dùng để tăng sự kết dính và hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm chính
 4. Sản phẩm chính là sản phẩm có lãi để kiếm tiền