Ở Nhà Kiếm Tiền

BĐS Là Tài Sản Khi Nào ?

BĐS là tài sản khi nó thuộc vào một trong 3 trường hợp dưới đây. Điều này cho bạn biết điều quan trọng khi đầu tư một bất động sản.

Không phải cứ sở hữu đất hoặc nhà thì có nghĩa là đang sở hữu tài sản, đặc biệt là trong bối cảnh xã hội càng ngày càng phát triển và bất động sản là một mặt hàng cơ bản nhưng ngày càng khan hiếm và chịu nhiều tác động của chính sách quản lý nhà nước.

bđs là tài sản