Ở Nhà Kiếm Tiền

Hiểu Lầm Về Lợi Nhuận và Tiền Mặt

Hiểu lầm về lợi nhuận và tiền mặt gây ra hậu quả là các chủ doanh nghiệp chỉ tập trung vào chỉ số “lợi nhuận”, không nhận ra “tiền mặt” mới là thứ quan trọng có thể ví như là không khí đối với sinh mệnh của công ty.

Các chủ doanh nghiệp thường xuyên rơi vào tình trạng hết tiền khi trả lương cho nhân viên, cuối năm tổng kết thì lợi nhuận rất cao, nhưng tiền mặt thì không còn đồng nào, đó là vì lợi nhuận chỉ là một chỉ số lý thuyết, không có tồn tại trên thực tế, còn tiền mặt là thực tế được ví như là máu trong thực thể công ty, cũng được ví như là không khí nuôi dưỡng sinh mệnh của công ty

hiểu lầm về lợi nhuận và tiền mặt