Ở Nhà Kiếm Tiền

4 LOẠI SẢN PHẨM THEO MỤC ĐÍCH

4 loại sản phẩm

4 Loại sản phẩm. Phân chia sản phẩm thành 4 loại theo mục đích giúp cho bạn có chiến lược phù hợp với việc thu hút khách hàng

“không nên kiếm tiền từ tất cả sản phẩm”, nên phân loại sản phẩm ra để dùng theo từng mục đích